Ενδιαφέρομαι *

 Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων

 ΙΕΚ Δημοσκόπησης

Ο Ειδικός Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που έχει ως αρμοδιότητες τη καταγραφή των τάσεων τις αγοράς μέσω ερευνών για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες πριν και κατά τη διάρκεια της είσοδός τους στην αγορά. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνεται η μέτρηση της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων, οι οποίες έχουν γίνει απαραίτητο εργαλείο σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ακόμα και σε κυβερνητικό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών σου μπορείς να εργασθείς σε Διαφημιστικές Εταιρείες, σε Εταιρείες Ερευνας Αγοράς καθώς και σε Εταιρείες Δημοσκοπήσεων.

 Γιατί επιλέγω την ειδικότητα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο επάγγελμα με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης καθώς πλέον οι περισσότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή καταναλωτικών προϊόντων χρησιμοποιούν τη διαδικασία ελέγχου, μέσω στατιστικών ερευνών, των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους, πριν αλλά και μετά την είσοδό τους στην αγορά προκειμένου να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις.

Η ειδικότητα επίσης εκτός των εφαρμογών της στο Marketing – Management σου δίνει τη δυνατότητα να εργασθείς στο χώρο των δημοσκοπήσεων σε κυβερνητικό επίπεδο κάνοντας πολιτική έρευνα, δίνοντας προσθέτοντας ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στο επάγγελμα.

 Γιατί να επιλέξω ΙΕΚ ΞΥΝΗ

Η ποιοτική και διαρκώς εμπλουτιζόμενη εκπαιδευτική διαδικασία των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, στην υπηρεσία της δικής σου επαγγελματικής διαφοροποίησης και επιτυχίας, εξασφαλίζεται:

 • διδάσκεσαι από καθηγητές, υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων στατιστικών εταιριών, με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση
 • πραγματοποιείς εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ανάλογες εταιρίες
 • υλοποιείς projects επαγγελματικού επιπέδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου
 • έχεις στη διάθεσή σου πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ, αίθουσες παρουσιάσεων και διαλέξεων με σύγχρονα εποπτικά μέσα
 • ενημερώνεσαι για τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου, μέσω διοργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων & επιστημονικών διαλέξεων
 • αποκτάς ισχυρές διασυνδέσεις & συνεργασίες, με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και επαγγελματίες. Στόχος, η πρακτική άσκηση και η επαγγελματική απορρόφηση, μετά την αποφοίτηση
 • έχεις στη διάθεσή σου το Ερευνητικό Κέντρο Τομέα Οικονομίας-Διοίκησης ΙΕΚ ΞΥΝΗ, με πλούσιο ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις στις μεγαλύτερες εφημερίδες & σε κλαδικά περιοδικά
 • έχεις στη διάθεσή σου πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη (ηλεκτρονική και κλασική), με βιβλία και επιστημονικά περιοδικά
 • έχεις τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακών εργασιών σε συνεργασία με εταιρείες, φορείς & οργανισμούς, καθώς και την παρουσίασή τους στην Ετήσια Έκθεση Σπουδαστών
 • παρακολουθείς και συμμετέχεις ενεργά στο EDUCATION FESTIVAL, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ της Ελλάδας και της Ευρώπης με 140 δωρεάν σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και workshop (www.facebook.com/xiniseducationfestival)
 • αναλαμβάνεις την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών σε συνεργασία με εταιρείες, Φορείς & Οργανισμούς, που θα παρουσιαστούν στην Ετήσια Έκθεση Σπουδαστών

 Οι γνώσεις που θα λάβω

Σπουδάζοντας στην ειδικότητα «Ειδικός Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων» των ΙΕΚ ΞΥΝΗ:

Α) καταρτίζεσαι με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται, για να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις του χώρου:

 • Συντάσσεις τις καταστάσεις παραγγελιών.
 • Οργανώνεις την εκτέλεση των παραγγελιών καθώς και των φορτώσεων και αποστολών κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται τυχόν λάθη.
 • Ελέγχεις την ποιότητα και την σωστή συσκευασία των ειδών που παραλαμβάνει.
 • Κωδικοποιείς τα είδη.
 • Φροντίζεις για την διεκπεραίωση των διαδικασιών των εισαγωγών των ειδών.
 • Οργανώνεις τους αποθηκευτικούς χώρους κατά τέτοιο τρόπο που να είναι εύκολη και γρήγορη η εισαγωγή και εξαγωγή των ειδών.
 • Παρακολουθείς τις ημερομηνίες λήξης των ειδών και φροντίζεις για την σωστή χρονολογική εξαγωγή τους.
 • Φροντίζεις για την συνεχή συμφωνία μεταξύ φυσικής και λογιστικής απογραφής.
 • Τηρείς τα στατιστικά στοιχεία για την κυκλοφορία των ειδών και φροντίζεις τα υπόλοιπα να είναι σε επίπεδο τέτοιο που να μην δεσμεύονται κεφάλαια σε αποθέματα ειδών, αλλά συγχρόνως να μην υπάρχουν ελλείψεις ποτέ.
 • Καταχωρείς τα τιμολόγια αγορών και γενικά όλα τα παραστατικά που αφορούν τις αγορές.
 • Ελέγχεις τις τιμές των ειδών βάσει των συμφωνικών με τους προμηθευτές και φροντίζει για την αποκατάσταση τυχόν λαθών.
 • Οργανώνεις και επιβλέπεις την επιστροφή των ακατάλληλων προϊόντων.
 • Κρατάς την αλληλογραφία και επικοινωνία με τους προμηθευτές όσον αφορά τις ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές και φροντίζει να λύνονται όσον το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.
 • Ερευνάς την ύπαρξη τόσο νέων προμηθευτών καθώς και τυχόν υποκατάστατων ή συμπληρωματικών προϊόντων.
 • Καταρτίζεις οικονομικό προϋπολογισμό προγραμματισμένων αγορών για δεδομένο χρονικό διάστημα.
 • Διεξάγεις τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές.
 • Παρακολουθείς και ελέγχεις τον τρόπο εκτέλεσης των παραγγελιών και την πιστή τήρηση των συμβολαίων.
 • Αναλαμβάνεις την non-paper επικοινωνία με τους προμηθευτές.
 • Κάνεις αξιολόγηση των προσφορών με κριτήρια τις τιμές, την αξιοπιστία των προμηθευτών, τους χρόνους παράδοσης παίρνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές.
 • Αποκτάς τις γενικές, τις ειδικές γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί η ειδικότητα του αποθηκάριου υλικού όπως αυτή οριοθετείται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Β) αποκτάς επιπλέον απαραίτητα εφόδια όπως:

 • πιστοποίηση ECDL για την ορθή χρήση υπολογιστή
 • εκμάθηση Αγγλικών, αλλά και μίας ακόμα γλώσσας της επιλογής σου

 Μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου -4 εξάμηνα- στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ, θα παρακολουθήσεις τα παρακάτω μαθήματα:

 • Στατιστική I, II, III, IV
 • Βασικές Αρχές Management
 • Γενική Ψυχολογία
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Marketing I, II, III, IV
 • Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς
 • Τεχνική Συνέντευξης
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ
 • Δημιουργία & Αξιολόγηση Δεδομένων Ερωτηματολογίου
 • Βασικές Αρχές Επικοινωνίας
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Ερευνητική Δημοσιογραφία (Reporting)
 • Αγγλικά
 • Χρήση Η/Υ

 Πού θα δουλέψω

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Ειδικός Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων» των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, μπορείς να εργαστείς σε:

 • Διαφημιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες Έρευνας Αγοράς
 • Εταιρείες Δημοσκοπήσεων
 • Μεγάλες Ελληνικές ή Πολυεθνικές εταιρείες
 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Φορείς ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου

 Συνέχιση Σπουδών

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Ειδικός Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων» των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, μπορείς να εργαστείς σε:

 • Διαφημιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες Έρευνας Αγοράς
 • Εταιρείες Δημοσκοπήσεων
 • Μεγάλες Ελληνικές ή Πολυεθνικές εταιρείες
 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Φορείς ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου

 Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ, η κορυφαία επιλογή εκπαιδευτικής κατάρτισης, προσφέρουν ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, πάντα με γνώμονα την ανθρωποκεντρική εκπαίδευση και την αναγνωρισμένη πιστοποίηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίπλωμα των Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ αποτελεί σταθερή επένδυση για χιλιάδες νέους και νέες που το εμπιστεύονται. Παράλληλα, κατοχυρώνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και τους συνδέει άμεσα με την εξέλιξή τους στον επαγγελματικό στίβο.

Συγκεκριμένα, το Δίπλωμα που θα αποκτήσεις με την επιτυχή αποφοίτησή από τα Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ:

 • είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -δίνοντάς σου τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σου σε Ελλάδα και εξωτερικό- ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιπέδου 4, (Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε), που αντιστοιχεί σε Επίπεδο Σπουδών 5 με βάση την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
 • είναι Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας έπειτα από συμμετοχή σου στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών
 • είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)

Επιπλέον:

 • οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ

 Δικαιολογητικά Εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής

Στα Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου (Γενικών, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ). Στο Α’ εξάμηνο σπουδών εγγράφονται απόφοιτοι όλων των τύπων Ενιαίων / Γενικών Λυκείων, για 4 εξάμηνα φοίτησης.

Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που επιθυμούν τη φοίτησή τους σε άλλη ειδικότητα προέλευσης, φοιτούν 4 εξάμηνα.

Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ που συνεχίζουν την κατάρτισή τους, στην ειδικότητα προέλευσης, γίνονται δεκτοί στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης, μόνο με 1 χρόνο φοίτησης.

Επίσης, γίνονται δεκτοί αντίστοιχα φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ, που επιθυμούν επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, καθώς και εργαζόμενοι και επαγγελματίες που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στην ειδικότητα «Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων» των Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ!

Α) Αν είσαι Έλληνας Υπήκοος, απλά προσκόμισέ μας:

 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις), επικυρωμένη
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

Β) Αν είσαι Αλλοδαπός Υπήκοος, με Ελληνικό Τίτλο Σπουδών, απλά προσκόμισέ μας:

 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη
 • Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

Γ) Αν είσαι Αλλοδαπός Υπήκοος, με Ξένο Τίτλο Σπουδών, απλά προσκόμισέ μας:

 • Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το υπουργείο Εξωτερικών, ισότιμο (τεχνολογικής κατεύθυνσης) και αντίστοιχο (θεωρητικής εκπαίδευσης) με το ελληνικό
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη
 • Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας
 • Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 Aκαδημαϊκό Προσωπικό

Στα Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ, στοχεύουμε πάντα στο υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να σου προσφέρουμε όλα τα εφόδια για την επαγγελματική σου αποκατάσταση και επιτυχία.

Γι’ αυτόν το λόγο, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους ακαδημαϊκούς μας συνεργάτες, η επιλογή των οποίων γίνεται πάντα μετά από προσεκτική μελέτη (τεστ μεταδοτικότητας, έλεγχος από το ακαδημαϊκό συμβούλιο, presentation skills, πιστοποιημένες γνώσεις υπολογιστών).

Ως αποτέλεσμα, το ακαδημαϊκό δυναμικό των Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ απαρτίζεται από άρτια καταρτισμένους καθηγητές-καταξιωμένους επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, με πολύπλευρες γνώσεις και πολυετή εμπειρία.

Οι καθηγητές μας αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση ως λειτούργημα, ενώ παράλληλα έχουν πλήθος διακρίσεων και επαγγελματικών επιτυχιών στο ενεργητικό τους.

Φόρμα Επικοινωνίας Ενδιαφερομένων*

* Τη φόρμα επικοινωνίας μπορεί να τη συμπληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος (μαθητής, απόφοιτος Λυκείου, απόφοιτος ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σπουδαστής άλλου ΙΕΚ, σπουδαστής ελληνικού ή ξένου κολλεγίου, φοιτητής ή καθηγητής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, σπουδαστής ή καθηγητής τού Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, εργοδότης, στέλεχος επιχειρήσεων, ελεύθερος επαγγελματίας, κ.τ.λ.) για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εθνικό έργο των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ και την εν γένει 60χρονη συνεχιζόμενη παρουσία (1957-2017) του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, που "ΗΓΕΙΤΑΙ και ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ" στην Ελληνική Παιδεία και τη Διεθνή Εκπαίδευση.

** Τα πεδία με διπλό αστερίσκο (**) πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά.