Πρακτική

Στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ, πιστεύουμε πως η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ολοκληρωμένη κατάρτιση των χιλιάδων νέων που μας επιλέγουν για τις σπουδές τους, γι’ αυτό και φροντίζουμε να διασφαλίζουμε για όλους, πρακτική άσκηση που αντιστοιχεί απόλυτα στο αντικείμενο σπουδών κάθε σπουδαστή μας ξεχωριστά, στις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας μας –σε πολλές περιπτώσεις και με αμοιβή!

Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 4186 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλο 193 (17 Σεπτεμβρίου 2013), αναφέρεται καθαρά πως το 5ο εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας αποτελεί μέρος της συνολικής φοίτησης στα Ι.Ε.Κ και δεν πρέπει να χρεώνεται επιπλέον των διδάκτρων.

Η πρακτική άσκηση προσφέρει στους «εκκολαπτόμενους» επαγγελματίες την απαραίτητη εργασιακή εμπειρία για να κάνουν το πρώτο τους ξεκίνημα στην αγορά εργασίας και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ξεκινούν να «χτίζουν» το βιογραφικό τους,

Μέσα από την πρακτική άσκηση, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ έρχονται σε ουσιαστική επαφή με το επάγγελμά τους, μαθαίνουν δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες και ξεκινούν να χτίζουν ένα σημαντικό δίκτυο επαφών, η ύπαρξη του οποίου συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία τους.

Η επιλογή της θέσης πρακτικής άσκησης στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Σύμβουλους Καριέρας σε συνεργασία με τους ίδιους τους σπουδαστές και τους καθηγητές τους, πάντα με κριτήριο τους επαγγελματικούς στόχους κάθε σπουδαστή.

Με την υποστήριξη ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών που απαρτίζεται από 4.000 κορυφαίες επιχειρήσεις, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές μας δεν ξεκινούν την καριέρα τους τυχαία!

Αντιθέτως, διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αποφοίτων άλλων ΙΕΚ, καθώς τοποθετούνται σε θέσεις αυστηρά προσανατολισμένες στην ειδικότητά τους, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου τους, ενώ πολλές φορές η πρακτική τούς εξασφαλίζει μόνιμη απασχόληση, καθώς διακρίνονται από τους εργοδότες για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης που έχουν λάβει στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ!

Φόρμα Επικοινωνίας Ενδιαφερομένων*

* Τη φόρμα επικοινωνίας μπορεί να τη συμπληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος (μαθητής, απόφοιτος Λυκείου, απόφοιτος ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σπουδαστής άλλου ΙΕΚ, σπουδαστής ελληνικού ή ξένου κολλεγίου, φοιτητής ή καθηγητής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, σπουδαστής ή καθηγητής τού Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, εργοδότης, στέλεχος επιχειρήσεων, ελεύθερος επαγγελματίας, κ.τ.λ.) για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εθνικό έργο των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ και την εν γένει 60χρονη συνεχιζόμενη παρουσία (1957-2017) του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, που "ΗΓΕΙΤΑΙ και ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ" στην Ελληνική Παιδεία και τη Διεθνή Εκπαίδευση.

** Τα πεδία με διπλό αστερίσκο (**) πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά.