Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

 

Τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ παρέχουν σε όλους τους σπουδαστές τους το συγκριτικό πλεονέκτημα να αποκτήσουν ισχυρές επαγγελματικές πιστοποιήσεις , οι οποίες προσδίδουν περαιτέρω αξία στο πτυχίο τους, με προοπτικές διεθνούς αναγνώρισης, ενώ ενισχύουν ταυτόχρονα το βιογραφικό τους, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις που παρέχουν τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ συντελούν στη γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους και επισφραγίζουν την επαγγελματική τους επιτυχία.

 

ncfe

Οι πιστοποιήσεις του NCFE συμβάλλουν στην επιτυχία εκατομμύρια εκπαιδευόμενων σε όλους τους τομείς σπουδών, οδηγώντας τους στην εκπλήρωση των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός όμιλος στη χώρα μας που έχει εξασφαλίσει συνεργασία με το βρετανικό φορέα πιστοποίησης NCFE!

Η πιστοποίηση NCFE κάνει τη διαφορά στο βιογραφικό των αποφοίτων των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, λόγω της διαβάθμισης του πτυχίου τους, γεγονός που τους εξασφαλίζει σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και συνέχισης σπουδών στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο.

 

ecdl

Το ECDL είναι το Νο1 πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών, αποτελώντας ένα παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο αξιολόγησης.

Δεν θα μπορούσε λοιπόν, να λείπει από τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις που παρέχουν τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ στους σπουδαστές τους!

Το ECDL αποτελεί για τους κατόχους του μια ευρέως αποδεκτή πιστοποίηση σε διεθνές επίπεδο -από πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε 150 χώρες, μεγάλους οργανισμούς, κρατικούς φορείς, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανώσεις, καθώς και από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Φόρμα Επικοινωνίας Ενδιαφερομένων*

* Τη φόρμα επικοινωνίας μπορεί να τη συμπληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος (μαθητής, απόφοιτος Λυκείου, απόφοιτος ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σπουδαστής άλλου ΙΕΚ, σπουδαστής ελληνικού ή ξένου κολλεγίου, φοιτητής ή καθηγητής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, σπουδαστής ή καθηγητής τού Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, εργοδότης, στέλεχος επιχειρήσεων, ελεύθερος επαγγελματίας, κ.τ.λ.) για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εθνικό έργο των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ και την εν γένει 60χρονη συνεχιζόμενη παρουσία (1957-2017) του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, που "ΗΓΕΙΤΑΙ και ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ" στην Ελληνική Παιδεία και τη Διεθνή Εκπαίδευση.

** Τα πεδία με διπλό αστερίσκο (**) πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά.