Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης

Στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ εξασφαλίζουμε για όλους τους σπουδαστές μας υψηλής ποιότητας θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, αλλά και ίσες ευκαιρίες στη μαθησιακή διαδικασία.

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης των ΙΕΚ ΞΥΝΗ παρέχει στους σπουδαστές μας με μαθησιακές δυσκολίες όλη την υποστήριξη και τα εφόδια που χρειάζονται, προκειμένου να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια, να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες της ειδικότητας που έχουν επιλέξει, και μάλιστα, να σημειώσουν εξαιρετικές επιδόσεις!

Παράλληλα, το Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης που διαθέτουμε, λειτουργεί συμβουλευτικά και συνδρομητικά για τους καθηγητές  των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ σπουδαστών που συναντούν εμπόδια στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όλοι οι σπουδαστές μας με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία, ΔΕΠ/Υ, Asperger κ.ά.), αλλά και οι αλλοδαποί σπουδαστές μας πρέπει να γνωρίζουν πως το Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης είναι ο σταθερός και δυνατός τους σύμμαχος και ότι μπορούν να απευθύνονται στους Ειδικούς Συμβούλους του κέντρου, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής  τους, για οποιοδήποτε πρόβλημα εκπαιδευτικής φύσης μπορεί να συναντήσουν.

Φόρμα Επικοινωνίας Ενδιαφερομένων*

* Τη φόρμα επικοινωνίας μπορεί να τη συμπληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος (μαθητής, απόφοιτος Λυκείου, απόφοιτος ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σπουδαστής άλλου ΙΕΚ, σπουδαστής ελληνικού ή ξένου κολλεγίου, φοιτητής ή καθηγητής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, σπουδαστής ή καθηγητής τού Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, εργοδότης, στέλεχος επιχειρήσεων, ελεύθερος επαγγελματίας, κ.τ.λ.) για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εθνικό έργο των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ και την εν γένει 60χρονη συνεχιζόμενη παρουσία (1957-2017) του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, που "ΗΓΕΙΤΑΙ και ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ" στην Ελληνική Παιδεία και τη Διεθνή Εκπαίδευση.

** Τα πεδία με διπλό αστερίσκο (**) πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά.