Οφέλη Συλλόγου Αποφοίτων

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΙΕΚ ΞΥΝΗ, κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στοχεύει στη συνεχή επαφή και συνεργασία των μελών του. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στη διατήρηση της σχέσης με το ΙΕΚ από το οποίο αποφοίτησαν, ενώ παράλληλα συσφίγγει τις κοινωνικές και επαγγελματικές τους επαφές.

Όλοι οι σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, μετά την αποφοίτησή τους, ανήκουν στο Σύλλογο Αποφοίτων και απολαμβάνουν οφέλη, όπως: προσκλήσεις σε εκδηλώσεις σχετικές με τον κλάδο τους, δωρεάν σεμινάρια, ειδικές εκπτώσεις διδάκτρων στους ίδιους ή στις οικογένειές τους, αξιοποίηση του ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ, προσωπικό e-mail, αποστολή newsletter, re-union parties κ.ά.

Φόρμα Επικοινωνίας Ενδιαφερομένων*

* Τη φόρμα επικοινωνίας μπορεί να τη συμπληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος (μαθητής, απόφοιτος Λυκείου, απόφοιτος ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σπουδαστής άλλου ΙΕΚ, σπουδαστής ελληνικού ή ξένου κολλεγίου, φοιτητής ή καθηγητής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, σπουδαστής ή καθηγητής τού Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, εργοδότης, στέλεχος επιχειρήσεων, ελεύθερος επαγγελματίας, κ.τ.λ.) για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εθνικό έργο των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ και την εν γένει 60χρονη συνεχιζόμενη παρουσία (1957-2017) του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, που "ΗΓΕΙΤΑΙ και ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ" στην Ελληνική Παιδεία και τη Διεθνή Εκπαίδευση.

** Τα πεδία με διπλό αστερίσκο (**) πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά.