Ισχυρό Κρατικό Πτυχίο

Περικλείοντας την εμπειρία, την παράδοση και το κύρος του ονόματος «ΞΥΝΗ», που 60 χρόνια τώρα, αποτελεί πρότυπο για την ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση, το ΙΕΚ ΞΥΝΗ αποτελεί τη μοναδική επιλογή για να αποκτήσεις Ισχυρό Κρατικό Πτυχίο, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σπουδάζοντας σύγχρονα επαγγέλματα, με άμεση απορρόφηση από την αγορά εργασίας.

isxuro-krtiko-ptuxioΤο γεγονός ότι η πλειοψηφία των νέων και των γονέων της χώρας μας, μας εμπιστεύονται και μας ξεχωρίζουν για την Ποιότητα των Σπουδών που παρέχουμε, αλλά για την Εξειδικευμένη Πρακτική Άσκηση –πολλές φορές και με αμοιβή- που εξασφαλίζουμε για όλους τους σπουδαστές μας, και που οδηγεί σε προσλήψεις στις πιο ισχυρές επιχειρήσεις της Ελλάδας, καθιστούν το ΙΕΚ ΞΥΝΗ ως κορυφαία επιλογή για αναγνωρισμένη επαγγελματική κατάρτιση.

Με λίγα λόγια; Το πτυχίο που θα αποκτήσεις, αποφοιτώντας από το ΙΕΚ ΞΥΝΗ, έχει ουσιαστική εκπαιδευτική αξία και αποτελεί, διαχρονικά, «διαβατήριο» για την αγορά εργασίας και σταθερή επένδυση για τη μετέπειτα επιτυχημένη επαγγελματική σου σταδιοδρομία!

Συγκεκριμένα, το Δίπλωμα που θα αποκτήσεις με την επιτυχή αποφοίτησή σου από το Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ:

  • είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -δίνοντάς σου τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σου σε Ελλάδα και εξωτερικό- ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιπέδου 4, (Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε), που αντιστοιχεί σε Επίπεδο Σπουδών 5 με βάση την αντιστοίχηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
  • είναι Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας, έπειτα από τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των ΙΕΚ της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών
  • είναι απολύτως ισότιμο των Δημοσίων ΙΕΚ

Επιπλέον, αναφορικά με τις προσλήψεις στο Δημόσιο, ως κάτοχος του Διπλώματος του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, έχεις το δικαίωμα να συμμετάσχεις στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03), και μοριοδοτείσαι με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)
 

Φόρμα Επικοινωνίας Ενδιαφερομένων*

* Τη φόρμα επικοινωνίας μπορεί να τη συμπληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος (μαθητής, απόφοιτος Λυκείου, απόφοιτος ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σπουδαστής άλλου ΙΕΚ, σπουδαστής ελληνικού ή ξένου κολλεγίου, φοιτητής ή καθηγητής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, σπουδαστής ή καθηγητής τού Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, εργοδότης, στέλεχος επιχειρήσεων, ελεύθερος επαγγελματίας, κ.τ.λ.) για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και εθνικό έργο των ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ και την εν γένει 60χρονη συνεχιζόμενη παρουσία (1957-2017) του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, που "ΗΓΕΙΤΑΙ και ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ" στην Ελληνική Παιδεία και τη Διεθνή Εκπαίδευση.

** Τα πεδία με διπλό αστερίσκο (**) πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά.